Home / Outplacement

Outplacement

Mensen op de juiste werkplek krijgen, dat is wat wij belangrijk vinden en dat is waar wij goed in zijn. Wij zijn daarbij doelgericht en gaan uit van mogelijkheden.

Wanneer wordt de dienstverlening van job-punt ingeroepen?

  • Bij reorganisaties.
  • Arbeidsconflicten.
  • Verschil van inzichten.

Door onze jarenlange werkervaring zijn wij in staat om in elke situatie kandidaten positief te stimuleren en het gestelde doel te bereiken.
De begeleiding is intensief en resultaatgericht. Regelmatige terugkoppeling is hierbij vanzelfsprekend.

Job-punt is bekend met de arbeidsmarktbenadering, weet waar geschikte werkgevers te vinden zijn en weet deze werkgevers via haar netwerken te benaderen. In overleg met u en de werknemer nemen wij de taak op ons om de arbeidsmarkt uit te kammen. We zoeken naar de wensen die passend zijn bij de kwaliteiten van de werknemer. Met de inzet van een outplacementtraject wordt de werknemer op kwalitatieve gefaciliteerd en het personeelsdossier mede vorm gegeven.

Het outplacementtraject van job-punt bestaat uit een diversiteit van interventies. Iedere werknemer heeft behoeften, waarden, normen en patronen en kijkt vanuit een andere context naar zijn loopbaan en leven. Afhankelijk van de behoeften worden trajectonderdelen ingezet en hiervan wordt een portfolio samengesteld.

Het werk dat meestal gedurende lange periode is verricht kan niet meer uitgevoerd worden .
Dit maakt mensen boos en onrustig.

  • Wat nu?
  • Hoe nu verder?

Met deze vragen helpt job-punt uw werknemer richting een duurzame toekomst.

Je kunt het verleden niet veranderen, de toekomst wel
Top