Home / Werkgevers

Werkgevers

Personeelsdiensten

Zijn uw werknemers in staat om mee te denken en te handelen ter verbetering van uw organisatie?
Job-punt kan uw personeelsbeheer helpen makkelijker te maken door advies en interim-management.

Door onze lange ervaring en praktische aanpak kunnen wij u maatwerk leveren op alle vragen op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van uw werknemer.

Enige praktische voorbeelden:

  • Promotiebeleid
  • Ziekteverzuimbeleid
  • Mediation
  • Outplacement
  • Teamontwikkeling

Wij bieden ook professionele begeleiding ter vermindering van ziekten en stress.

Het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen

Top